WAŻNE – POMOC

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej i Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, w imieniu personelu medycznego i pacjentów szpitali, zwraca się do wszystkich diecezjan i tych osób, którym na sercu leży dobro i ludzkie bezpieczeństwo, o wsparcie zbiórki na zakup sprzętu medycznego w postaci środków ochrony osobistej dla naszych braci i sióstr medyków zmagających się z pandemią koronawirusa.

Zachęcamy wszystkich do wyciągnięcia pomocnej dłoni, by chronić życie tych, którzy z oddaniem i wielkim zaangażowaniem niosą ratunek innym.

Wpłat darowizny można dokonywać na numer celowego subkonta
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu:
36 1240 4009 1111 0010 9804 6376
w opisie przelewu podając: darowizna dla Izby Lekarskiej – koronawirus.